Tink

Een training voor pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Tink

Sardes ontwikkelde samen met het ITTA en het Expertisecentrum Nederlands de TINK-training. TINK is ontwikkeld in het kader van het programma Kwaliteitsimpuls van het ministerie van SZW, dat wordt gecoördineerd door BKK.

Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. Met de TINK-training optimaliseren cursisten hun taal- en interactievaardigheden. De TINK-training bestaat uit acht bijeenkomsten van een dagdeel. Tussendoor voer je praktijkopdrachten uit en heb je besprekingen in je team (in werktijd, op de werkvloer).


In de training van acht dagdelen komen de zes interactievaardigheden (sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen) aan bod. En natuurlijk gaan we niet alleen in op de interactie, maar ook op taal.

Opzet van de training

We starten met een intake, essentieel voor de aanpak van een verbetertraject. De theorie wordt altijd gekoppeld aan de praktijk. Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag. We maken gebruik van video-opnames die je zelf maakt. Om het effect van de training te borgen komen ook vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan de orde. Kwaliteitsverbetering is immers pas structureel als een organisatie zich ontwikkelt tot een lerende organisatie waarin mensen met en van elkaar leren.

De TINK-training kent een drieslag:

Met Tink verbeter je:

In de acht bijeenkomsten werken we met casussen uit je eigen praktijk. We leggen een verbinding met de theorie en oefenen met diverse interactieve werkvormen. Daarnaast ga je individueel aan de slag aan de hand van:

Resultaat van Tink

Resultaten worden vastgelegd in een portfolio. In je teamvergaderingen wordt structureel aandacht besteed aan de casussen. Aandacht voor taal is onderdeel van de training. Wie het nodig heeft, kan individueel werken aan specifieke onderdelen van taal. Na de training heeft de cursist inzicht in het eigen taalniveau en de kwaliteit van de eigen interactievaardigheden. Daarnaast is de cursist beter toegerust om door middel van verbeterde taal- en interactievaardigheden te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen. De samenwerking in het team is geoptimaliseerd door te oefenen met zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en krijgen.

Waarom belangrijk?

In de kinderopvang is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind ingebed in het dagprogramma. Kinderen ontwikkelen zich tijdens alle activiteiten (eten, verschonen, spelbegeleiding etc.). Goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers kunnen hieraan maximaal bijdragen. Daarnaast zijn taal- en interactievaardigheden belangrijk voor de communicatie met de ouders en collega’s; om elkaar aan te spreken, voor de kindbesprekingen en het schrijven van verslagen. De taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers kunnen nog verbeterd worden. De meest recente meting van de kwaliteit van de kinderopvang laat dat zien. Met name op de zogenoemde educatieve vaardigheden (praten en uitleggen; stimuleren van de ontwikkeling; begeleiden van interacties tussen kinderen) valt nog veel winst te behalen.

Materiaal

Tijdsinvestering deelnemer

Claire Vervoort-Dröge
Training, Coaching en Advies

Akelei 60
4007TB Tiel

0344 634 914

06 2222 1210

info@clairevervoort.nl

KvK 11044417