Beeldcoaching Video Interactie Begeleiding

Beeldcoaching is een verbeterde variant op de methode "Video Interactie Begeleiding". Beeldcoaching is een methode op zicht te krijgen op de communicatie in de alledaagse omgang tussen mensen. Door deze in beeld te brengen wordt letterlijk zichtbaar wat er speelt. Naar aanleiding van de videobeelden kan gewerkt worden aan verandering. De methode is gericht op het versterken van competenties en is vraag- en oplossingsgericht. Film is een uiterst geschikt middel bij de coaching en begeleiding van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. De methodiek is vooral gericht op de interactie tussen pedagogisch medewerker en kind, maar het kan ook gebruikt worden om de samenwerking onder de loep te nemen. Beeldcoaching is succesvol, wetenschappelijk onderzoek toont dit ook aan.

SCO-Kohnstamm Instituut, Effectonderzoek naar Video Interactiebegeleiding R. Fukkink 2005.
http://www.pedagogenplatform.nl/index.php/artikel-video-interactie-begeleiding

Hoe ziet een traject eruit?

Een beeldcoachtraject bestaat over het algemeen uit drie opnames en drie gesprekken.

Situaties waarin beeldcoaching oplossingen biedt

Claire Vervoort-Dröge
Training, Coaching en Advies

Akelei 60
4007TB Tiel

0344 634 914

06 2222 1210

info@clairevervoort.nl

KvK 11044417