Oog voor interactie

Taalrijke interactie in de kinderopvang 0-12

Tink

In de training Oog voor interactie gaan professionals in KDV en BSO aan de slag met hun eigen interactie- en taalvaardigheid. Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanuit landelijk onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang (ook BSO) door het NCKO, blijkt dat er nog veel verbeterd kan worden aan de taal- en interactievaardigdheden in het werken met kinderen. Een certificaat van deze training zal landelijk als waardevol gezien worden omdat je hiermee up to date bent in kennis en vaardigheden en je ook laat zien dat je steeds in ontwikkeling bent.

Video-feedback

In de training Oog voor interactie staat het eigen leerproces centraal. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in je groep. Uit onderzoek blijkt immers dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen. We doen dit vanuit een veilige sfeer, werken veel in kleiner groepen. Er is ook veel aandacht voor de kwaliteiten van de medewerkers. De trainer heeft veel ervaring in het werken met beeldcoaching.

Opzet van de training

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 12 deelnemers. Het praktijkbezoek en het eindgesprek zijn individueel.

Kennis over en oefenen met de zes interactievaardigheden

We vertalen de 6 interactievaardigheden concreet naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de (deel)vaardigheden. Dit gebeurt zowel tijdens de bijeenkomsten als middels praktijkopdrachten. We besteden extra aandacht aan de drie laatste (educatieve) vaardigheden en de kinderlijke taalontwikkeling.

Materiaal

Tijdsinvestering deelnemer

Claire Vervoort-Dröge
Training, Coaching en Advies

Akelei 60
4007TB Tiel

0344 634 914

06 2222 1210

info@clairevervoort.nl

KvK 11044417